Charlie's Coffee Maestricht - El Salvador Finca la Providencia El Guarumal natural

 

(For Englisch scoll down)

 

Fernando Alfaro en Jose Enrique Gutierrez zijn afstammelingen van generaties koffieproducenten. Samen  runnen zij Finca La Providencia onder de naam

INVERFINCA, SA de C.V. Finca La Providencia,

Ze zijn gericht op gespecialiseerde productie, zit op een 1.100 tot 1.300 meter boven zeeniveau in Cantón La Pandeadura in het departement Ahuacapán, in de Apaneca-Ilamatepec-gebergte.

Dit kavel is afkomstig van een perceel genaamd Guarumal.
En dat is weer vernoemd naar de Guarumo-boom die hier in overvloed aanwezig is

 

In dit perceel trekt de Guarumo-boom bijen aan en vergemakkelijkt bestuiving.

Het biedt ook schaduw voor koffie bomen.

Fernando en Jose gebruiken bio pesticiden, een natuurlijke

alternatief voor pesticiden, om plagen en ziekten te bestrijden.

De koffiekers wordt met de hand geplukt op maximale rijpheid en geleverd aan de natte molen op de boerderij. Bij intake, worden de kersen hand gesorteerd  op beschadigde, onrijpe of overrijpe koffie kersen.
De kers wordt in luchtdichte zakken gedaan en verzegeld om 68 tot 72 uur te fermenteren. Het geheel wordt bewaard in de schaduw om de fermentatie onder controle te houden.

Na de fermentatie wordt de kers getransporteerd naar de El Carmen molen in Ataco om te drogen op verhoogde bedden.

Werknemers bij de molen draaien de kers vaak om ervoor te zorgen dat het in zijn geheel droogt.

Dit duurt ongeveer 30 tot 32 dagen.

 

 

 


 

 

Fernando Alfaro and Jose Enrique Gutierrez both come from long lines of coffee producers. Together, they run Finca La Providencia under the name of

INVERFINCA, SA de C.V. Finca La Providencia, focused on specialty production, sits a 1,100 to 1,300 meters above sea level in Cantón La Pandeadura in the Ahuacapán department, in the Apaneca-Ilamatepec mountain range.

This lot comes from a plot called Guarumal. Guarumal is named after the Guarumo tree that abounds in this plot.

In this plot, the Guarumo tree attracts bees andfacilitates pollination.
It also provides shade for coffee trees.

Fernando and Jose use biopesticides, a natural pesticide alternative, to control pests and diseases.

Cherry is handpicked at peak ripeness and delivered to the on farm wet mill.

At intake, workers visually handsort cherry to remove any damaged, underripe or

overripe cherry. Cherry is placed in airtight bags and sealed to ferment for 68 to 72 hours.

Bags are kept under shade to control fermentation.

Following fermentation, cherry is transported to the El Carmen mill in Ataco to sundry on raised beds.

Workers at the mill turn cherry to frequently to ensure even drying. It takes approximately 30 to 32 days for cherry to dry.

 

 

Laat je niet misleiden door de kleine omvang van El Salvador.
Het was ooit de 4e grootste koffieproducent ter wereld en blijft partijen van hoge kwaliteit produceren.
Het land is bekend om zijn geweldige cupping-variëteiten.

El Salvador heeft een breed en bekwaam personeelsbestand voor speciale koffie.
Landbouwtradities gaan diep, en veel Salvadoraanse boeren zijn erg gepassioneerd over koffieproductie en streven er voortdurend naar om hun gewas te verbeteren.
El Salvador heeft optimale omstandigheden voor koffieverwerking
Het langdurige droge seizoen treedt meestal op tijdens het oogstseizoen waardoor het gemakkelijker wordt om koffie in de zon te drogen.

De CLR-crisis heeft de aanpak van koffieproductie veranderd van volume- naar kwaliteit gedreven. Een nieuwe generatie koffieproducenten is ontsproten in het land, met een nieuwe visie en benadering van productie.

 

 


 

 

Don’t be fooled by El Salvador’s small size. It was once the 4th largest coffee producer worldwide and continues to produce high quality lots. The country is

known for its great cupping varieties

El Salvador already has a

broad and skilled specialty coffee workforce. Farming traditions run deep, and many Salvadorian farmers are extremely passionate about coffee production and

continuously strive to improve their crop. El Salvador has optimal conditions for coffee processing. The prolonged dry season typically occurs during the harvest season, making it easier to sun dry coffee.

Though coffee output in the country has been declining for over two decades – exacerbated by the

CLR crisis – the approach to coffee production has changed from volume- to quality-driven. A new

generation of coffee producers has sprouted around the country with a new vision and approach to

production.

 

 

 

Details


COFFEE GRADE: SHB EP
FARM/COOP/STATION: Finca La Providencia
VARIETAL: Caturra
PROCESSING: Anaerobic Natural
ALTITUDE: 1,100 to 1,300 meters above sea level
OWNER: Fernando Alfaro and Jose
Enrique Gutierrez
SUBREGION/TOWN: Canton La Pandeadura,
Tacuba Ahuachapán
REGION: Apaneca-Ilamatepec
mountain range
FARM SIZE: 70 hectares
BAG SIZE: 69kg GrainPro
HARVEST MONTHS: October - March

 


Voorbeeld product

€ 29,95

Voorbeeld product

€ 29,95

Dit is een voorbeeld product. Het kan niet gebruikt of gekocht worden.