(For Englisch scoll down)

China Yunnan KongQue Fully washed

 

Krijg uitzonderlijke waarde tegen betaalbare prijzen met onze KongQue Fully washed. Deze KongQue is in staat om op zichzelf te staan als een single origin koffie, en ook dynamisch genoeg om te werken in een blend.

In China gelooft men dat KongQue, de pauw, geluk brengt aan de families op wiens land hij nestelt. Vertrouw erop dat KongQue jou naar de juiste plek leidt, zoals de Sucafina Originals, en je zal zeker genieten van de prachtige en consistente smaak van deze hoogwaardige koffie uit Yunnan, China. Deze KongQue koffie smaakt uniform en evenwichtig, met een sterke zoetheid, body en zuurgraad.

De KongQue melange toont het ongelooflijke potentieel van Yunnan, een relatief nieuwe koffieregio. De meeste mensen - zelfs koffieprofessionals - hebben nog nooit koffie uit Yunnan geproefd, dus deze KongQue melange is een unieke kans om jezelf en je familie en vrienden iets geheel nieuws te presenteren.

Yunnan is klaar om een consistente en betrouwbare leverancier van schone, evenwichtige koffie te worden. De meeste koffie in Yunnan reist via Pu'er, waar de meeste droge molens zijn geconcentreerd. Daarom weten we dat het de beste plaats is voor het kantoor en QC lab. Vanuit ons kantoor en laboratorium orkestreren we onze Yunnan koffievoorziening, waaronder deze Fully washed Sucafina Orignals KongQue melange.

Deze KongQue is een evenwichtige Fully washed koffie met een milde zuurgraad, medium chocolade body en zachte zoetheid.

Naast zijn fysieke kwaliteiten, mag je niet vergeten dat er kracht schuilgaat achter het verhaal van deze melange. Met een geglobaliseerde wereld en toegang tot zo veel informatie binnen handbereik, is nieuwigheid tegenwoordig aan de orde van de dag. Ontdek snel dit pareltje uit de koffiewereld.

 

 

Get exceptional value at affordable prices with our KongQue Fully washed. Our KongQue is capable of standing alone as a single origin offering, and also dynamic enough to work in a blend.

In China, it’s believed that KongQue, the peacock, brings good fortunes to the families whose land he nests on. Trust KongQue to lead you to the right place, like our Sucafina Originals, and you’ll be sure to find the beautiful cup and consistent taste of this high-quality coffee from Yunnan, China. In the cup, KongQue is uniform and balanced, with a strong sweetness, body and acidity.

Our KongQue blend showcases the incredible potential of Yunnan, a relatively novel coffee region. Most people—even coffee professionals—have not encountered coffee from Yunnan, so our KongQue blend is a unique opportunity to present customers with something entirely new.

Yunnan is poised to be a consistent and reliable supplier of clean, balanced coffees. Most coffee in Yunnan travels through Pu’er where most dry mills are concentrated. That’s why we know it’s the best place for our office and QC lab. From our offices and lab, we orchestrate our Yunnan coffee supply, including this Fully washed Sucafina Orignals KongQue blend.

Our KongQue is a balanced Fully washed coffee with a mild acidity, medium chocolate body and smooth sweetness.

On top of its physical qualities, don’t forget that there’s power behind this blend’s story. With a globalized world and access to so much information at our fingertips, novelty is at premium these days. Most people—even coffee professionals—have not encountered coffee Yunnan, making this coffee a unique opportunity to present customers with something entirely new.